ONAFHANKELIJKE OPLEIDING
VOOR DE VERZEKERINGSSECTOR
VERBONDEN MET FVF

De vergoeding van de zwakke weggebruiker

(1 sessie van 19u tot 22u)

Deze opleiding komt in aanmerking voor 3 opleidingspunten "Verzekeringen"

categorie: Klassikaal leren - Verzekeringstechniek > Voertuigenverzekering

Info

U kent ongetwijfeld het principe van de vergoeding van de zwakke weggebruiker, dat ingevoerd werd in de WAM bij wet van 31 maart 1994. Maar zelfs na zoveel jaren blijft dit artikel voor de nodige beroering zorgen, zowel bij de verzekeraars als in de rechtsleer en rechtspraak.

Voor u als makelaar is het uiteraard van belang dat u de evoluties in deze materie op de voet volgt. Artikel 29bis WAM-wet heeft reeds aanleiding gegeven tot veelvuldige rechtspraak op alle niveaus (van het Grondwettelijk Hof tot de politierechtbank). Deze rechtspraak geeft ons een beeld hoe de toepassingsvoorwaarden van artikel 29bis in de praktijk geïnterpreteerd moeten worden. En dat is toch iets wat u als makelaar moet weten. Of niet soms?

Doelstelling


Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot de verzekeringsmakelaars en hun medewerkers die op de hoogte willen blijven van de recente rechtspraak inzake de vergoedingsregeling voor de zwakke weggebruiker.

Lesinhoud

·Opfrissing van de basisprincipes met betrekking tot de vergoeding van de zwakke weggebruiker.
·Overzicht van de verschillende wetsaanpassingen sinds 1994.
·Belangrijkste toepassingsvoorwaarden op basis van de actuele rechtsleer en rechtspraak:
       ° Het begrip ‘rechthebbende’ (onder andere op het vlak van schade door weerkaatsing of
         schade geleden door rechtspersonen)
       ° Het begrip ‘verkeersongeval’ met focus op de tegenstrijdige rechtspraak van het
         Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie inzake ongevallen met spoorvoertuigen
       ° Het begrip ‘betrokken motorrijtuig’ oRegresvordering van de verzekeraar ten aanzien van    
         de aansprakelijke derde en ten aanzien van de verzekeraars van de betrokken
         motorvoertuigen onderling
      ° Regresvordering van de arbeidsongevallenverzekeraar in de publieke sector op grond van 
        artikel 29bis WAM wet (bijvoorbeeld bij een ongeval waarbij een politieman wordt verwond)
      ° Voorwaarden om (al dan niet) als bestuurder van het voertuig te worden beschouwd

Docent(en)

Meester Stephane Vereecken

Meester Stephane Vereecken

Sedert 2008 docent voor het vakgebied Verbintenissenrecht en Onrechtmatige Daad - Hogeschool het Perspectief Gent

Steunende Partners

steunende partners steunende partners steunende partners steunende partners steunende partners steunende partners steunende partners steunende partners steunende partners steunende partners steunende partners steunende partners steunende partners steunende partners steunende partners steunende partners steunende partners steunende partners steunende partners steunende partners

Vragen bij deze opleiding?
datum opleiding locatie sessie uur status
Deze opleiding is niet ingepland

Deelnameprijs

Prijs leden FVF: 168,00 €, alles inbegrepen

Prijs niet-leden FVF: 240,00 €, alles inbegrepen

Deelnameprijs = incl. broodjes vanaf 18u30. Aanvang van de opleiding blijft 19u.

Voor deze opleiding is een aanvraag voor subsidie door de KMO-portefeuille mogelijk

Korting


Opmerking


Annulatie

Annulatie van een inschrijving is schriftelijk mogelijk tot acht dagen vóór het begin van de opleiding. Bij annulatie vanaf acht dagen vóór het begin van de opleiding, worden vaste dossierkosten 25 EUR aangerekend. Na het begin van de opleiding is in alle gevallen het volledige factuurbedrag verschuldigd, zelfs al is er geen deelname.

Gelieve uw web browser te updaten naar IE8. Internet Explorer 6 & 7 wordt niet meer ondersteund.